Supply Chain Management

Förädlingskedja heter supply chain på engelska. Och vad är då supply chain management? Jo – det är en managementidé som bygger på att aktörer inom samma nätverk, eller förädlingskedja som det ju även heter, kan utveckla samarbetet över företagsgränserna för att sänka kostnaderna och samtidigt öka kundnyttan(1). Forskare menar att de kollaborativa aspekterna av supply chain management har en så stor potential, att nämnda aktörer bör komma överens om hur de ska dela upp den gemensamt ökade vinsten som kommer av en ökad kollaboration(2). På svenska heter supply chain management flödesekonomi(3), alltså läran om god ekonomi i processer och flöden. Nedan behandlar Kristoffer Karlsson, företagskonsult inom logistikutveckling och supply chain managementfrågor på inTime solutions, begreppet hållbar effektivitet inom förädlingskedjan.

 

 

 

 


Flödesekonomi Ska vi förstå begreppet hållbar effektivitet inom förädlingskedjan måste vi först förstå de tre ”T:na” Tid, Transparens och Tillit. Dessa faktorer är nämligen kritiska när det gäller att skapa en hållbar effektivitet och uppnås genom kollaboration, alltså samarbetet och relationerna(4) mellan aktörer inom samma nätverk, eller förädlingskedja som det ju även heter.

Dom tre ”T:na” Tid, Transparens ochTillit står för:

 1. Tid. Tid måste vi förstå för att det är den faktor vi baserar delar av leveransservice-begreppet på vad gäller ledtid, leveranspålitlighet, leveransprecision, etc. Tid är dessutom viktigt för att den kostar pengar och för att en minut är lika lång över hela världen. Tid är även en viktig hörnsten i begreppet kvalitetssäker process, ett begrepp som ofta används inom logistiken.
 2. Transparens. Den kan vi skapa genom att eftersträva en högre grad av kollaboration inom förädlingskedjan, nätverket eller the supply chain som det även kallas. Det kan röra allt från en gemensam plattform för informationsdelning, till att utforma kvalitetssäkra processer i samarbete med sina kunder. Detta leder till till det tredje T:et, nämligen tillit.
 3. Tillit. Tillit uppstår genom transparens och hög leveransservice. Tillit innebär i praktiken att man som företag slipper gardera sig mot osäkerhet från leverantörer och kunder, främst då från leverantörer.

Företag av alla storlekar kan förbättra flödesekonomin genom att integrera sina kunder och leverantörer i sina egna processer. Bjud in kunder och leverantörer till att delta i ett tvärfunktionellt team för att ta reda på hur ni kan samarbeta bättre.

Tips: Skapa transparens genom att bli bättre på att dela ut rätt informationsflöden till både kunder och leverantörer. Och gör det på ett enkelt, kvalitetssäkert sätt som inte kräver någon handpåläggning.

 

 Upptäck min verktyg och metoder:

Verktyget SCA5

Hälsningar Kristoffer Karlsson, inTime solutions. Mailkontakt

 1. Eddie Davila, Arizona State University, WP Carrey Scool of Business, Department of supply chain management
 2. Oscarsson, Ekdahl, Aronsson, Modern Logistik för ökad lönsamhet, Liber 2013
 3. Sten Wandel, Flödesekonomi – Supply Chain Management, Studentlitteratur AB 2013
 4. Dr. Richard wilding, Cranfield University, Scool of management

4 svar till “Supply Chain Management”

 1. Budd skriver:

  A few years ago I’d have to pay someone for this infirmatoon.

  • Kristoffer skriver:

   Hello Budd, i love to hear that! Well i like to contribute to an easier life for people all over the world. Best regards! Kristoffer Karlsson, inTime solutions Sweden

 2. Thank you for this heartfelt discussion. From the length of posts it is easy to see that it struck a chord with sooo many of us, and isn’t’ it heartening to see how many of us seek to be better every day!