Konsulttjänster

Konsulttjänster och avtal

inTime solutions Kristoffer Karlsson är ett konsult- och kunskapsföretag som tillhandahåller problemlösning och konsultation inom logistik – strategi – utveckling med syfte att bistå företag och organisationer i att utveckla en hållbar effektivitet, som skapar bättre lönsamhet och större kundnytta. Konsultation ska ses som rådgivande och det är du själv som i slutändan bestämmer vilka av mina lösningar som ska tillämpas i er verksamhet, såvida inte annat har avtalats mellan oss. Jag brinner lite extra för de minsta företagen, och riktar mig även till små- och medelstora företag. Jag månar alltid om ett gott samarbete, ofta i dialogform, där alla parter mår bra och där du som kund är nöjd, trygg och viktig. Jag lägger stor vikt vid tydlighet, affärsmannaskap och det goda mötet. Jag iakttar diskretion och yppar inte känslig information för tredje part – det är tryggt att anlita mig.

Obbola 2016

Kristoffer Karlsson inTime solutions

 


#Nyhetsbrev:

Självklart har jag ett matnyttigt nyhetsbrev! som dessutom är kostnadsfritt – registrera dig HÄR. Du får uppdateringar, nyheter, samt matnyttiga logistik- strategi- utvecklings- och effektiviseringstips. Du får även förmånliga erbjudanden från mig. Välkommen!

#Livsmedelslogistik:

Är du en aktör inom livsmedel som vill förbättra logistiken? Du vill sänka totalkostnaden, få gladare kunder och tjäna mer pengar på ett hållbart sätt. Jag utvecklade logistikstrategin för livsmedelsaktörer i ett projekt inom Leader Mittland Plus. Kontakta mig och berätta hur jag kan hjälpa till!

#Tredjepartslogistik: 

Vill ert företag lägga ut flöden av insatsvaror, produkter, information, produktion och kapital på en tredje part? Då söker ert företag samarbete med ett tredjepartslogistikföretag. Kontakta mig för rådgivning inom tredjepartlogistik.

-Du som leder ett tredjepartslogistikföretag kontaktar mig för att få hjälp att hitta nya marknader och kunder. Under 2014 hjälpte jag tredjepartslogistikföretaget iLogistics i Umeå att börja leverera sina tjänster till byggindustrin. Hur kan jag hjälpa din verksamhet?

#Bygglogistik: 

Svensk forskning visar att byggindustrin och dess leverantörer kan spara åtskilliga miljarder per år genom bättre logistik. Jag har hjälpt byggindustriföretaget OF bygg i Umeå att förbättra sina flöden genom att introducera en ny logistikmodell. Du som leder ett medelstort eller stort byggindustriföretag kan kontakta mig för hållbar problemlösning – jag förstår byggindustrins utmaningar.

#Utbildningsledare:

Behöver Du kursledare, lärare, föreläsare eller annan resurs till din eftergymnasiala logistikutbildning? Då hjälper jag Dig! Kontakta mig för fastpris offert, jag har F-skattsedel och kan även arbeta på arvodesräkning – det är smidigt att anlita mig!

#Reducera leveranstiden för era kunder: 

Detta måste åstadkommas utan vare sig ökad kapitalbindning eller ökade kostnader. Då ställs krav på hållbar effektivitet och korta genomloppstider. Men även ökad integrering mellan ert företag, era kunder och era leverantörer. Kontakta mig för rådgivning inom tidsreduktion.

#Kvalitetssäkra processer: 

En kvalitetssäker process är tidsbestämd, kostnadsbestämd, resultatbestämd samt har en tydlig början och tydligt slut. Processer går att repetera många gånger på samma sätt. Tjänsteföretag eller tillverkningsindustri – alla kan använda processbegreppet. Alla flöden passar dock inte som process! Kontakta mig för processkartläggning.

 

#Leverera Just In Time – allt fler vill ha JIT leveranser! 

Att leverera Just In Time är enkelt. Utmaningen är att åstadkomma Just In Time utan att kostnaderna skjuter i taket – och det är inte lika enkelt. Det ställer helt nya krav på era processer inom materialförsörjning, produktion och distribution. Det ställer faktiskt krav på hela värdeförädlingskedjan! Kontakta mig för flödesekonomiska omprövningar

 

 #Flödesekonomi/supply chain management: 

Vill ert företag uppnå kostnadsfördelar genom ökad samverkan med leverantörer och kunder? Det uppnår ni med hjälp av flödesekonomiska omprövningar av förädlingskedjan. Fråga mig om skalfördelar i kedjeformat, även kallat flödesekonomi och supply chain management.

 

Avtalet ”Bollplank”

Avtalet ”BOLLPLANK”: 10 000 kr per månad exklusive moms

– Obegränsad bollplankning kring logistikutveckling och supply chain management per telefon, mail och internettjänster kontorstid vardagar. Tillsammans löser vi dina problem!

Avtalet ”Klippa”

Avtalet ”KLIPPA”: 20 000 kr per månad exklusive moms

– Låt inTime solutions bli din klippa. Jag utvecklar din logistikstrategi och står för rådgivning under kontorstid vardagar och helgdagar. Inleds med kostnadsfritt företagsbesök.

Avtalet ”Chef”

Du kan anlita mig till en ledarposition på ditt företag. Som extraresurs, utvecklingsledare eller projektmedarbetare, under längre eller kortare period. Få kontroll över kostnaden – jag erbjuder ett fast pris per månad. Kontakta mig.